สศค.มั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปีนี้ โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4

สศค.เผยฐานะการคลังไทยแข็งแกร่ง หาก EEC เดินหน้า เชื่อมูดี้ส์ มีโอกาสปรับเครดิตขึ้น ด้านเศรษฐกิจไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง มั่นใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สศค.ได้ให้ข้อมูลด้านสถานะการเงินการคลังกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งมูดี้ส์ พอใจกับฐานะการคลังในปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังมองว่าไม่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์การเมืองของไทย เพราะมองว่าแม้รัฐบาลจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่สามารถดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหากมีความชัดเจน และเป็นไปได้ตามแผนของการลงทุนใน EEC จะทำให้ส่งผลบวกต่อการจัดอันดับเครดิตในรอบต่อไปของไทย ซึ่งปัจจุบันมูดี้ส์ให้อันดับเครดิตของไทยไว้ที่ BBB+ และคงสถานะแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ระดับมีเสถียรภาพ หรือ Stable Outlook

สำหรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ซึ่งถือว่ายังขยายตัวได้ดี ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้มากว่าร้อยละ 10 และจากตัวเลขการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน สูงสุดตั้งแต่ปี 2558 ที่มีการสำรวจมา รวมถึงการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ซึ่งการเติบโตดังกล่าวสะท้อนจากเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนส่งสัญญาการฟื้นตัวดีขึ้น สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.2 เป็นการเติบโตต่อเนืองเป็นเดือนที่ 15 และภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง เพราะมีการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวถึง ร้อยละ 3.4

ขณะที่การส่งออกเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง ร้อยละ 12.3 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมีสูง 3.09 ล้านคน ขยายตัว ร้อยละ 9.4 ด้านเสถียรภาพภายในประเทศและนอกประเทศยังอยู่ในระดับที่มั่นคง โดยสินเชื่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ ร้อยละ 41.2 ต่อจีดีพี ยังอยุ่ในกรอบของความยั่งยืนทางการเงินการคลัง. – สำนักข่าวไทย