พระตำหนักดาราภิรมย์

ย้อนอดีตไปกับความงดงามจากที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ซึ่งปกครองระหว่าง พ.ศ.2413-2440

โดยเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ที่ก่อนเมืองเชียงใหม่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของไทย สำหรับพระตำหนักแห่งนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดฯ ให้ก่อสร้างขึ้นประมาณช่วงปี พ.ศ.2470-2472 โดยมีรูปแบบตัวอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ในอดีตจะเป็นใต้ถุนโล่ง แต่มีการต่อเติมเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง ส่วนหลังคาเป็นดาดฟ้าสำหรับชมบริเวณสวนโดยรอบ ภายในนั้นจัดเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ ให้มีสภาพใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุด อาทิเช่น ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วนพระองค์ และเครื่องดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบของพระตำหนักนั้นเรียกว่า “สวนเจ้าสบาย” ซึ่งได้จัดสวนและประดับต้นไม้ดอกไม้ไว้อย่างสวยงาม นอกจากอาคารพระตำหนักดาราภิรมย์แล้ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดูแลพระตำหนัก ยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อใช้จัดนิทรรศการหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมไปถึงเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นเมือง การตัดโคม เป็นต้น

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ริมทางหลวงแม่ริม-สะเมิง ในบริเวณค่ายดารารัศมี อำเภอแม่ริม ห่างไปจากเมืองเชียงใหม่ตามเส้นทาง 107 ติดกับที่ว่าการอำเภอแม่ริมจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปยังค่ายดารารัศมี เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก/นักศึกษาในเครื่องแบบ 10 บาท พระสงฆ์และนักเรียนในเครื่องแบบเข้าชมฟรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5329 9175///ททท.