ผลกระทบจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศเวียดนาม (GDP) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.83 ในปี 2561 ซึ่งถือว่าเกือบไม่เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 6.8 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ศูนย์พยากรณ์ข้อมูลเศรษฐกิจและพยากรณ์อากาศแห่งชาติ (NCIF) จัดทำขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในกรุงฮานอยในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปี 2561

และผลกระทบจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ” การสัมมนาครั้งนี้ได้ทบทวนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศในช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 และกล่าวถึงความท้าทายในครึ่งปีหลังรวมทั้งผลกระทบจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความตึงของการค้าสหรัฐฯกับเศรษฐกิจของเวียดนาม คาดว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีในไตรมาส 3 และไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะขยายตัว 6.72% และ 6.56% ตามลำดับ