ทปอ.เพิ่มเคลียร์ริ่งเฮ้าส์รอบ 3/2 รักษาผลประโยชน์เด็ก

ทปอ.เเถลงเพิ่มเคลียร์ริ่งเฮ้าส์รอบ 3/2 รักษาผลประโยชน์เด็ก ยอมรับไม่สามารถเเก้ปัญหาการกั๊กที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เเต่ทำให้ลดลงได้ เชื่อมั่นเด็กทุกคนมีที่เรียน เพราะที่นั่งมีมากกว่าจำนวนเด็ก ปัญหาที่เกิดขึ้น ทปอ.สื่อสารไม่ดี พ่อแม่-เด็กไม่ศึกษาข้อมูลรอบคอบ ด้านผู้ปกครองร้องปรับเกณฑ์รอบ 3/2 โอดลูกพลาดคณะที่อยากได้เพราะถูกกั๊กที่

นายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีเเห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองเเละเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาหรือทีเเคสรอบ3ว่า ทปอ.ได้ออกประกาศเพิ่มการเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ในระบบทีแคสรอบ 3 เป็น 2 รอบ คือรอบ3/1 เเละ3/2 เพื่อรักษาประโยชน์ของนักเรียน และเติมเต็มที่ว่างในสาขาที่ได้จำนวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมาย

โดยการเปิดรอบ 3/2 นั้น นักเรียนไม่ต้องดำเนินการใดๆเเละไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทปอ.จะเอาอันดับที่ได้เลือกไว้มาดำเนินการต่อ หาก

นักเรียนสละสิทธิ์สาขาวิชาท่ีได้รับสิทธ์ิในรอบ 3/1 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชานั้นๆ อีก ในรอบ 3/2 แต่จะมีสิทธ์ิเลือกสาขาวิชาท่ีมีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน 3/2 ตามจำนวนท่ีตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น เช่นนักเรียนเอ ผ่านการคัดเลือก 2 คณะเเละไม่ยืนยันสิทธิ์ รอบ 3/2 จะมีคณะให้เลือกเเค่ 2 คณะที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 3/1 ส่วนที่มีการมองว่ารอบ 3/2 จะมีการกั๊กที่กันอีกนั้น ตนยอมรับว่าระบบนี้ ไม่ได้เเก้ปัญหากั๊กที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เเต่ทำให้การกั๊กที่ลดลง มีระยะเวลาที่สั้นลง ยืนยันรอบ 3/2 เเก้ปัญหาเด็กกสพท.กั๊กที่ได้ /ส่วนที่เรียกร้องให้รอบ3/2 มีการจัดอันดับคล้ายระบบเเอดมิชชั่นนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะรอบ 3 เป็นรอบรับตรงร่วมกัน ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครขึ้นอยู่กับเเต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีเกณฑ์กลางร่วมกัน ขณะที่ด้านปัญหาที่บางมหาวิทยาลัยอาจไม่เปิดที่นั่งเพิ่มเติมในรอบ 3/2 จนเด็กบางคนอาจไม่มีที่เรียนนั้น ตนมองว่าเมื่อดูสัดส่วนของจำนวนเด็กที่สอบคัดเลือกมีกว่า 106,000 คน เเต่ที่นั่งที่รับได้มี 100,300 คน เชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะเลือกเด็กเข้าไปให้เต็มจำนวนก่อนจะเข้ารอบ 4

นายประเสริฐ กล่าวว่า ระบบนี้เป็นการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างเด็กที่มีทางเลือกเเละไม่มีทางเลือก ลดความเหลื่อมล้ำได้มากขึ้น โดย 4 อันดับที่มีกำหนดมองว่าเป็นอันดับที่เหมาะสมเเละลดปัญหาการกั๊กที่ได้อย่างดีที่สุด เเต่ยอมรับว่าไม่สามารถทำได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมยอมรับเเนวคิดปีหน้าหารือร่วมเด็กเเละผู้ปกครองเพื่อพัฒนาระบบการสอบ ส่วนปัญหาครั้งนี้ยอมรับเกิดขึ้นจาก 2 ปัญหาคือทปอ.ยังสื่อสารได้ไม่ดีเเละนักเรียนเเละผู้ปกครองยังศึกษาข้อมูลไม่รอบคอบ

ด้านนายฤชุกรณ์ เเละนางเฉลิม เติมทอง ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการสอบทีแคสรอบ 3 กล่าวว่า ลูกของตนพลาดการสอบได้คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งที่ลองคำนวณกับคะเเนนสอบ 3 ปีย้อนหลัง ก็น่าจะสอบติด แต่เมื่อไปตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่สอบติด พบ 37 รายชื่อซ้ำกับอีกคณะที่ประกาศผล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการสอบในรอบนี้ เด็กเก่งจะกั๊กที่ของคนอื่นได้ ตนขอเรียกร้องให้ปรับหลักเกณฑ์ของรอบ 3/2 ให้มีการจัดอันดับ เเละให้ปีหน้าเปลี่ยนระบบการสอบรับตรง เอาเด็กกลุ่มกสพท.ออกจากรอบรับตรงพร้อมกัน ทั้งนี้ตนยอมรับไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ระบบการสอบอย่างรอบคอบ ทำให้คาดหวังในการสอบเพียงเเค่รอบ3 เท่านั้น โดยไม่วางเเผนเตรียมพร้อมสอบวิชาที่จำเป็นในการยื่นคะเเนนในรอบ4

สำหรับการเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ในรอบ 3 นั้นมี 2 รอบ ได้แก่ รอบ3/1 ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 และ รอบ 3/2 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งนักเรียนทั้ง2รอบที่ยืนยันสิทธิ์การเคลียริ่งเฮ้าส์จะเข้ารับสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 พร้อมกันและจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561.-สำนักข่าวไทย