คณะรัฐมนตรีพยักหน้ารับร่างข้อตกลงเกี่ยวกับการอพยพผู้ลี้ภัยชาวพม่า

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างข้อตกลงเกี่ยวกับการอพยพผู้ลี้ภัยชาวพม่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอโดยโฆษกของรัฐบาลนายสรรเสริญแก้ววรรณกล่าว

ร่างข้อตกลงได้จัดขึ้นในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศของตัวแทนของไทยและพม่าในวันที่ 28 มีนาคม

ตามข้อตกลงฉบับนี้ประเทศไทยพม่าจะทำงานร่วมกันเพื่อส่งกลับไปยังผู้อพยพชาวพม่าที่พำนักอยู่ในค่าย 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย – พม่าอย่างไม่เต็มใจ

พม่าจะแบ่งผู้อพยพออกเป็น 3 กลุ่ม ในกลุ่มแรกเป็นผู้ลี้ภัยที่มีสถานที่เกิดสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ประการที่สองคือผู้ที่เลือกปลายทางที่ชัดเจนในการส่งตัวกลับประเทศ ในหมวดหมู่ที่สามคือผู้ที่ต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่ตัดสินใจที่จะกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างถาวรในประเทศพม่าพวกเขาจะถูกส่งตัวกลับมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อำเภอตากและจุดตรวจทางบ้านภู Nam รอนในกาญจนบุรี

ตามการสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้มีเก้าค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดน – สี่ในแม่ฮ่องสอนสามจังหวัดตากซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นหนึ่งในจังหวัดราชบุรี – พักอาศัยรวมประมาณ 99,700 ผู้ลี้ภัยสงคราม

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 ผู้ลี้ภัย 164 รายได้รับการส่งตัวกลับบ้านโดยสมัครใจเป็นครั้งที่สอง – 71 ครั้งในชุดแรกและ 93 ครั้งในปีที่สอง