การรักษาภาวะติดเชื้อระยะสุดท้าย

วิธีในการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันที่ดิ้นรนเพื่อให้สามารถต่อสู้กับภาวะติดเชื้อในร่างกายซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตอันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาที่รุนแรงของร่างกายต่อการติดเชื้อนาโนเทคโนโลยีในการแปลงเซลล์ภูมิคุ้มกันที่บริจาคให้เป็นยาเพื่อเพิ่มพลังในการฆ่าแบคทีเรียภาวะติดเชื้อเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมจะกำจัดแบคทีเรียในเลือดและอวัยวะสำคัญ

ทำให้อัตราการรอดชีวิตดีขึ้นอย่างมากการรักษาภาวะติดเชื้อระยะสุดท้ายเมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกบุกรุกและไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียที่บุกรุกได้ ในการรักษาติดเชื้อเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนายา แบคทีเรียยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ในโรงพยาบาลยังไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดเชื้อระยะสุดท้ายเป็นระยะเวลานานเราคิดว่าการรักษาด้วยเซลล์นี้สามารถช่วยผู้ป่วยที่เข้ารับการติดเชื้อในระยะสุดท้าย สำหรับการแปลในคลินิกเราเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกับการรักษาอย่างเข้มงวดในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียในตับ